Ang pagdating at paglaganap ng islam Free camsex one 2one

Posted by / 25-Feb-2020 05:51

i would just like to say that the name Christianity was not given to the religon during Jesus' time but much later. Islam invented the numbers from 0 to infinity you see today. Islam provides love and beauty for men and women in life Islam provides a goal in life. In fact of the 3 major monotheistic religions only one was given a name when it came right away which is Islam.--------by pursuit Mohammed Arkoun has written: 'Rethinking Islam' -- subject(s): Islam 'L' Islam hier-demain' -- subject(s): Islam 'Rethinking Islam today' -- subject(s): Islam 'L' Islam' -- subject(s): Islam, Doctrines, Histoire The official state religion of the numerous Islamic Empires was Islam. Islam invented algebra a very important part of mathematics and science today. Siya ay nagkamit ng ilang mga tagasunod sa simula ngunit nakatagpo ng pagsalungat mula sa ilang mga tribo sa Mecca.

Ayon sa mga Shia, ang pangyayaring ito ang nagsanhi ng pagkalaglag ng anak sa sinapupunan ni Fatimah at kanyang kalaunang kamatayan.

Pagkatapos ng walong taon ng pakikidigma sa mga tribo sa Mecca, ang kanyang mga tagasunod na lumago na sa panahong ito sa mga 10,000 ay sumakop sa Mecca.

Winasak ni Muhammad ang mga simbolo ng paganismo sa Mecca at ipinadala ang kanyang mga tagasunod upang wasakin ang lahat mga natitirang templong pagano sa buong Silanganing Arabia.

Depending on the Empire, it could be Sunni Islam, Shiite Islam, Kharijite Islam, Ibadi Islam, Mu'tazilite Islam or several others.

Islam is ideology and people does not believe in something with sword.

ang pagdating at paglaganap ng islam-4ang pagdating at paglaganap ng islam-56ang pagdating at paglaganap ng islam-41

Ang mga pahayag(o Ayah) na literal na nangangahulugang "mga tanda [ng diyos]" na iniulat ni Muhammad na kanyang natanggap hanggang sa kanyang kamatayan ay bumubuo ng mga bersikulo o talata ng Qur'an at itinuturing ng mga Muslim bilang "salita ng diyos" at batayan ng relihiyong Islam.

One thought on “ang pagdating at paglaganap ng islam”